Wednesday, September 5, 2007

แถลงการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

แถลงการณ์สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
กรณีการจับกุม "เหยื่อ" ในความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่


ตามที่ ไฟแนนซ์เซียลไทมส์ ฉบับสุดสัปดาห์ วันที่ 1-2 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของไทยว่า เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ มีคนไทย 2 คน ถูกจับกุม ตามความผิดใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื่องจากแสดงความเห็นโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ ในห้องสนทนาบนอินเทอร์เน็ต

ขณะนี้จากข้อมูลที่ฟ้าเดียวกันได้รับ เป็นที่แน่นอนแล้วว่ามี “เหยื่อ” ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 คน ถูกคุมขังในเรือนจำกลางคลองเปรมโดยยังไม่ทราบชะตากรรม เป็นชายอายุ 36 ปี อาชีพโปรแกรมเมอร์อิสระ ผู้ใช้นามปากกาในห้องสนทนาบนอินเทอร์เน็ตว่า “พระยาพิชัย” ซึ่งข้อมูลจากแหล่งข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกุม “เหยื่อ” ขณะกำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในที่พักอาศัย โดยไม่แน่ชัดว่ามีหมายศาลหรือไม่ นอกจากนั้น ขณะนี้สถานภาพของ “เหยื่อ” ยังไม่ชัดเจนว่าถูกจับกุมในข้อหาอะไร ได้รับความปลอดภัยและสิทธิเสรีภาพตามกระบวนการยุติธรรมหรือไม่

ต่อกรณีดังกล่าว สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันมีความเห็นต่อไปนี้

1. รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบว่าข่าวดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ รวมทั้งอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์เข้าไปตรวจสอบในเรือนจำกลางคลองเปรมและที่ คุมขังอื่น

2. ถ้าหากการจับกุมดังกล่าวเป็นความจริง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเคารพสิทธิของ “เหยื่อ” ในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอย่างเต็มที่

สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
4 กันยายน 2550

http://www.sameskybooks.org/webboard/show.php?Category=sameskybooks&No=24241